III International Conference on Colloid Chemistry and Physicochemical Mechanics

Executive Committee

Alexander Pertsov (Chairman), Ernst Frenkin, Fedor Kulikov-Kostyushko, Elena Porodenko, Pavel Protsenko, Vladimir Traskine, Galina Yampol'skaya, Elena Zaitseva

Secretaries

Zoya Skvortsova (Chairwoman), Alexander Elensky, Natalya Esipova, Elena Lazareva, Larisa Lopatina, Alexey Muralev, Vladimir Murashov

(c) IC-CCPCM'2008, 2007.